“โฮมบายเออร์กรุ๊ป” ผนึกกำลัง “พร็อพทูมอร์โรว์” เปิดหลักสูตร REAL Marketing
April 7, 2019

“โฮมบายเออร์กรุ๊ป” จับมือ “พร็อพทูมอโรว์” เปิดหลักสูตร Real Marketing ปั้นนักการตลาดอสังหาฯ รุ่นใหม่

 “โฮมบายเออร์กรุ๊ป” พร็อพเพอร์ตี้ แพลตฟอร์ม ร่วมมือ “พร็อพทูมอโรว์” ที่ปรึกษาการตลาดอสังหาฯ เปิดหลักสูตร Real Marketing สร้างนักการตลาดอสังหาฯ รุ่นใหม่ รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

                   บริสุทธิ์ กาสินพิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โฮมบายเออร์กรุ๊ป และ CEO & Founder Home Dot Tech กล่าวว่า หลักสูตร Real Estate Marketing Digital Transformation หรือ Real Marketing ก่อตั้งมาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการตลาดอสังหาฯ เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดดิจิทัล การทำตลาดออนไลน์ รวมถึงแนวโน้มตลาดที่เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากรจะได้เแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์และอัพเดตข้อมูล สถานการณ์ แนวโน้มล่าสุดด้านการตลาดอสังหาฯ

“การตลาดอสังหาฯ มีความแตกต่างจากการบริหารการตลาดทั่วไป และยิ่งปัจจุบันธุรกิจอสังหาฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงและเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งการเข้าใจในธุรกิจจะได้เปรียบในการปรับตัวและสามารถแข่งขันได้ในตลาดปัจจุบัน” บริสุทธิ์กล่าว
        ทั้งนี้มั่นใจว่าหลักสูตร Real Marketing จะเป็นการรวมทักษะและประสบการณ์เพื่อพัฒนานักการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ให้ตรงกับสภาพการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับหลักสูตร Real Marketing ก่อตั้งมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ทีมีคุณภาพ โดยมีผู้ที่มีความรู้มาร่วมแชร์ประสบการณ์การตลาด และมีการรวบรวมนักการตลาดแนวหน้าของประเทศไทยมาร่วมให้ความรู้ในหลักสูตร ซึ่งเป็นการผสมผสานความรู้จากการปฎิบัติและวิชาการเข้าร่วมกัน
        สุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอโรว์ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมานักการตลาดอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯ และดิจิทัลมีความขาดแคลน เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้ความรู้ที่นำมาใช้ในการทำการตลาดต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาทักษะของคนในองค์กรให้ทันยุคดิจิทัลถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ รวมทั้งการเพิ่มทักษะความรู้และการเพิ่มประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์ม

ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดแรงงานทุกธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลง และอยู่ในภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ เนื่องจากกลุ่มคนสูงวัยมีจำนวนมากขึ้นต่อเนื่อง เป็นเรื่องท้าทายสำหรับการบริหารองค์กรคือการรักษาคนที่มีศักยภาพในการทำงานให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด และมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
        “อนาคตคนที่จะอยู่รอดได้คือต้องเป็นคน High Value ที่มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ซึ่งหัวใจสำคัญคือต้องพัฒนาตัวเองเป็นคนทำงานที่มีความรู้” ดร.บวรนันท์กล่าว

 ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้นักการตลาดต้องมีการปรับตัว เนื่องจากเทรนด์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด ทั้งลูกค้าเปลี่ยน การตลาดอสังหาฯ เองก็เปลี่ยน แบ่งเป็น 2 เรื่องหลักคือเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ และเรื่องที่สองคือเรื่องความเข้าใจในธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
        “ทำยังไงให้ทั้ง 2 อย่างหรือคนทั้ง 2 เจนเนอเรชันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกระบวนการการทำงาน โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาฯ เป็นศาสตร์เฉพาะ เด็กรุ่นใหม่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ และคนรุ่นเก่าก็ต้องเปลี่ยนกระบวนการการทำงานใหม่ให้กระชับมากขึ้น” ศาสตราจารย์วิทวัสกล่าว 
        สำหรับหลักสูตร Real Marketing เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เริ่มรุ่นแรกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.therealmarketing.net ค่าสมัคร 49,000 บาทต่อคน โดยมีเวลาร่วมสัมมนา 48 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง-ทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย) ที่โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : home.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *